ȫ  

  
  언어원
  본과 대학
  홍콩
  교수법 
  학생 활동
  입학 요구 사항
  중국어 과정 
  광동어 과정
  여름/겨울 방학단기과정
  입학 서류 
  학사 일정 
  학비
  학점 & 증명서
  생활 비용
  의료 시설 & 의료 검진
  거주
  강사진
  문의 사항
  FAQ
  å
  홈으로

ȫ

(1) ȫȰ ȯ

-         (a) Ȱ

-         (b) ǥ ȯ

(2) ȫ

 

 

ȫȰ ȯ

(1a) Ȱ

ȫ ġ , , . ȫ 7õ , 3 , Ư , ȯ .

ȫ Ȱ . ȫ Ȱ ȫ , ȭ, ȸ ü .

 

(1b) ǥ ȯ

ȫ , .

97 ȯ Ȱ ǥ . Ư , ķ ġ ƾ() õ() 20 ǥ ȿ ȯ .

 

 

(2) / Ÿ ȫ Ʈ

 

 

n          2 :

n          :

n          , , ȯ

n          ȭ

n          ǰ

n         

 

ȫ


ȫ Ȩ :
www.discoverhongkong.com/kor/index.jsp


Tsing Ma Bridge

  About Us | Contact Us | Privacy | Disclaimer
Copyright © 2014. All Rights Reserved. The Chinese University of Hong Kong.