Ȱ  

  
  언어원
  본과 대학
  홍콩
  교수법 
  학생 활동
  입학 요구 사항
  중국어 과정 
  광동어 과정
  여름/겨울 방학단기과정
  입학 서류 
  학사 일정 
  학비
  학점 & 증명서
  생활 비용
  의료 시설 & 의료 검진
  거주
  강사진
  문의 사항
  FAQ
  å
  홈으로


 

ȫ Ȱ()

  :

 8400-15600 (HK$ 70 – 120)

  / :

 324-3000 (HK$ 2.7 – 25)

 ȭǥ :

 4200-7800 (HK$ 35 – 65) 

  :

 ₩19500-45500 (HK$150-350)

 ( ) :

 72000-84000 (HK$600-700)
å:      .   CLC .


About Us | Contact Us | Privacy | Disclaimer
Copyright © 2016. All Rights Reserved. The Chinese University of Hong Kong.