Ȱ

  
  언어원
  본과 대학
  홍콩
  교수법 
  학생 활동
  입학 요구 사항
  중국어 과정 
  광동어 과정
  여름/겨울 방학단기과정
  입학 서류 
  학사 일정 
  학비
  학점 & 증명서
  생활 비용
  의료 시설 & 의료 검진
  거주
  강사진
  문의 사항
  FAQ
  å
  홈으로

Ȱ

, , ǥ, , , , .
 

-          , ķ , ƾ(Shatin)

-         

-          : ȫ Ȱ

-         .

 

: ȫ ,

 

// Ȱ

3 3ȸ Ȱ( ) .

 

: ū (2 3)

: ȭ(7)

: (10). Ÿ Ž, ŷ, ġ ȭ Ž

 

ȸ(2, ȯ )

 

Ư

-         ȯ : ȭ

-         ȸ: HSK , ȸ

 

 

:

-          Ȱ .

-          .

å:      .   CLC .


About Us | Contact Us | Privacy | Disclaimer
Copyright © 2016. All Rights Reserved. The Chinese University of Hong Kong.