Slide:
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_01.jpeg, 旅程第 1 天——由崇基出发
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_03.jpg, 旅程第 9 天——由茂名至廉江
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_04.jpg, 旅程第 14 天——穿过中越边境,来到芒街市
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_05.jpg, 旅程第 15 天——由芒街往锦普
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_06.jpg, 旅程第 17 天——由下龙至吉婆
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_02.jpg, 旅程第 19 天——不怕艰辛,终抵河内!
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_07.jpg, 旅程第 23 天——与越南孩童赤脚同踢足球!
  • images/content/news-and-updates/recent-updates/201907-more-than-bikes/photo_08.jpg, 旅程第 23 天——与河内 SOS Children Orphanage Village 的越南孩童合照

好消息!
「崇基学生发展综合大楼」项目喜获同学响应!

炎炎夏日,年青的崇基人不畏艰辛,不怕烈日,脚踏实地传递爱心!

2019 年 7 月,5 位年青的崇基单车好手发起了网上众筹,希望各方好友透过他们的超「越」单车之旅,捐款予「崇基学生发展综合大楼」项目。这 5 位健儿分别是刚毕业的蔡凌辉校友(2019 / 信息工程)与刘观明(信息工程 / 4 年级)、陈冠滔(信息工程 / 4 年级)、谭文新(电子工程 / 3 年级)和符仕玟(政治与行政 / 3 年级)4 位崇基同学。他们一行 5 人由学院出发,以越南海防市为单车之旅终点,随后更加码骑到河内,又到探访当地孤儿院,尽显爱心。

 队伍于 3 日出发,只花了 18 天的时间,便踏破广东、广西和越南下龙等地逾 1,400 公里的路程,抵达海防市。翌日,他们骑至河内,不单到访孤儿院,更与越南孩童一同赤脚踢足够,好不愉快!