Physical Education Unit - Home
中大运动电竞三项铁人赛
运动员奖学金计划 - 欢迎会
体育部暑期训练班及比赛
香港中文大学奖学金运动员欢送会
第40届两大体育节 - 水运会
「运动燃希望基金」 - 中大运动领袖训练计划
香港中文大学10公里夜跑

最新通告

更多►

阅读全文:最新通告

活动总表

10月 2021
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Sports Scholarship Scheme: Welcoming Party 2020